Vil du og din virksomhed give en donation, der går til et rigtig godt formål.

 

 

Parsport Helsingør er en non-profit forening, der har til formål at:

  • tilbyde idræt, målrettet voksne mennesker med fysisk og psykisk udviklingshandicap og psykisk sårbare.
  • tilbyde medlemmerne trivsel gennem idrætsaktiviteter.
  • øge medlemmernes fysiske/psykiske velvære, samt skabe et socialt fællesskab gennem idrætten.
  • arbejde for inklusion af mennesker med fysiks og psykisk udviklingshandicap og psykisk sårbare i øvrige idrætsforeninger
  • motivere medlemmerne til at engagere sig, og tage et medansvar i foreningerne.

Vi tager gerne imod donationer fordi vi kan nedsætte deltagernes stævnegebyr, købe udstyr og sikre, at de får noget idrætstøj som styrker fællesskabet og klub identiteten. Dette fordi medlemmernes forsørgelsesgrundlag enten er kontanthjælp, starthjælp eller førtidspension. Det er vores erfaring, at en stram økonomi afholder netop denne målgruppe fra at dyrke idræt.

Du kan støtte foreningen med:

  • kr. 500,-
  • kr. 1.000,-
  • kr. 1.500,-
  • kr. 2.000,- eller mere 

Du skal blot indsætte beløbet på vores konto i Nordea reg. 1308 konto: 6895 608 678 eller Mobile Pay 95520 og i bemærkningsfeltet skrive din virksomheds navn. Der eftersendes faktura til bogholderiet.

Vi takker for dit bidrag på vores Facebook Side og hjemmesiden www.Parsport-helsingor.Dk og i forbindelse med pressedækning ved arrangementer i Helsingør Dagblad, Ugeavisen Nordsjælland og Frederiksborg Amts avis.

 

Parsport Helsingør

Louise Manstrup

Formand

M: 2531 3434

E: parasport3000@gmail.com

Yderligere informationer om foreningens aktiviteter henvises til Sportskoordinator Karin F. Andersen 9388 6716, facebook eller www.Parsport-Helsingor.dk